hier vindt u allerlei onderwerpen van algemeen belang. Statuten, vergaderingen, financiële verslagen.

Statuten PV-Haganees

Als u HIER klikt wordt u doorgelinkt naar de statuten van de PV-Haganees.

Hieronder de overzichten per jaar:

2018

Klik HIER voor de Concept notulen van 2018

Klik HIER voor de agenda van Ledenvergadering van 27 maart 2019

2017

Klik HIER  notulen van de algemene jaarvergadering PV-Haganees van 21 maart 2017

2016

Klik HIER voor de verklaring kascommissie 2016

Klik HIER voor de notulen van de algemene vergadering 2016

2015

Klik HIER voor het verslag van de algemene vergadering van 24 maart 2015

2014

Klik HIER voor het verslag van de algemene vergadering van 20 maart 2014

2013

Klik HIER voor het verslag van de algemene vergadering van 12 maart 2013

Klik HIER voor het verslag van het secretariaat over de periode 2013

Klik HIER voor de Verklaring Kascommissie periode 2013

2012

Klik HIER voor het financieel overzicht 2012

Klik HIER voor het verslag van de algemene vergadering van 2012