Voor het aanmelden van de diverse activiteiten gelden de volgende algemene voorwaarden, waar je automatisch mee akkoord gaat:

Deze tekst krijgt je ook automatisch mee met de bevestiging van de aanmelding per activiteit.

– Bij aanmelding via de website gaan we er van uit dat je ook komt.
– Bij het aanmelden voor een evenement ga je akkoord inhouden eventuele eigen bijdrage op het eerstvolgende salaris.
– Afmelding c.q. annuleren kan kosteloos tot de sluitingsdatum op de website, tenzij anders vermeldt wordt op de website dan wel flyer. Na deze datum is een no-show bijdrage verschuldigd.
– De hoogte van deze bijdrage wordt per activiteit vastgesteld door het bestuur maar bedraagt in principe de kostprijs van het evenement per persoon.
– Is een afzegging nog op te vullen door een nieuwe deelnemer dan kan een no-show bijdrage eventueel vervallen. Dit ter beoordeling door het bestuur.
– Correspondentie over afmeldingen na sluitingsdatum verloopt via het secretariaat, per e-mail.
– Toegangsbewijzen en aanmeldingen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen.

Bestuur PV HagaNees

Oktober 2016

Voordelen en info nieuwe medewerkers

Statuten en jaarverslagen