,

Algemene ledenvergadering PV HagaNees


Dinsdag 17 maart is de jaarlijkse ledenvergadering van personeelsvereniging HagaNees. Het is jullie vereniging, dus laat je mening horen en denk mee over de events die georganiseerd worden. Kijk hieronder voor de details, wij zorgen uiteraard voor een natje en droogje!

Wanneer? Dinsdag 17 maart 2020
Waar? Videoconferencing PA lab, route A0.5 en dan naar de 2e etage ruimtenummer u2.07. Locatie Leyweg
Hoe laat? 17:00 – 19:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering 2019
 3. Huishoudelijk Reglement
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Kascontrolecommissie, verslag en décharge
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Verslag onderafdelingen: Tafeltennis en Bedrijfshockey
 8. Benoeming leden kascontrolecommissie
 9. Benoeming (nieuwe) bestuursleden volgens rooster
 10. Jaarprogramma en begroting 2020
 11. Rondvraag
  Sluiting