Voorwaarden:

Bij aanmelding via de website gaan we er van uit dat je ook komt. Bij het aanmelden voor een evenement geef je voor akkoord inhouden eventuele eigen bijdrage op het eerstvolgende salaris.

Buitenleden dienen de eigen bijdrage minimaal 5 werkdagen voor aanvang activiteit overgemaakt te hebben op de bankrekening van PV HagaNees (Ideal).

Afmelding c.q. annuleren kan kosteloos tot de sluitingsdatum op de website, tenzij ander vermeld wordt op de website dan wel flyer. Na deze datum is een no-show bijdrage verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage wordt per activiteit vastgesteld door het bestuur maar bedraagt in principe de kostprijs van het evenement per persoon. Is een afzegging nog op te vullen door een nieuwe deelnemer dan kan een no-show bijdrage eventueel vervallen. Dit ter beoordeling door het bestuur. Correspondentie over afmeldingen na sluitingsdatum verloopt via het secretariaat, per e-mail.

Toegangsbewijzen en aanmeldingen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen.

Bestuur PV HagaNees

Juli 2016