Aanmeldformulier PersoneelsVereniging HagaNees

Hierbij wil ik mij aanmelden als lid van de personeelsvereniging HagaNees.

Bij verzending geef ik de salarisadministratie toestemming om maandelijks 3  euro in te houden op mijn salaris.

Tip: Het lidmaatschap van HagaNees bedraagt € 3 per maand. Het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) biedt de mogelijkheid om de contributie van de personeelsvereniging op je brutosalaris in plaats van je netto salaris te laten inhouden. Hiermee wordt het lidmaatschap nog voordeliger. Zie hiervoor ‘Intranet, Mijn E HRM.

Alle onderstaande velden zijn verplicht!

    Hierbij geef ik de salarisadministratie toestemming om maandelijks € 3,00 in te houden op mijn salaris. Daarnaast ga ik akkoord met de Algemene voorwaarden

Opzeggen

Klik hier voor het opzegformulier van de PV.

* Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per nieuw kalenderjaar en moet schriftelijk doorgegeven worden aan de secretaris van de personeelsvereniging voor 1 december.